I. Uluslararası Sosyal Bilimler Yol Sempozyumu

Sempozyum Bilim Kurulu

 •  Prof. Dr. Abamüslim AKDEMİR, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

 • Prof. Dr. Alexander VOVIN (Centre de recherches linguistiques sur l’Asie orientale, École des Hautes Études en Sciences Sociales  Paris, FRANSA)

 •  Prof. Dr. Ali Osman GÜNDOĞAN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü

 •  Prof. Dr. Ali UTKU, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü

 •  Prof. Dr. Behçet Kemal YEŞİLBURSA Bursa Uludağ Üniversitesi Tarih Bölümü

 •  Prof. Dr. Celal TÜRER, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

 •  Prof. Dr. Elisabetta RAGAGNIN (Ca’ Foscari University of Venice, Department of Asian and North African Studies – Venedik, İTALYA)

 • Prof. Dr. Gulnar ADAEVA, L.N. Gumilyov Eurasian National University, NurSultan / Kazakistan

 • Prof. Dr. Ersin GÜLSOY Bursa Uludağ Üniversitesi Tarih Bölümü

 •  Prof. Dr. Hanifi ŞAHİN, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü

 •  Prof. Dr. Hasan Haluk ERDEM, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü

 •  Prof. Dr. Henryk JANKOWSKI (Adam Mickiewicz University, School of Languages and Literatures, Faculty of Modern Languages and Literature, Department of Turcology – Poznań, POLONYA)

 •  Prof. Dr. İbrahim Ertan EĞRİBEL İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

 •  Prof. Dr. Jens Peter LAUT (GeorgAugustUniversität Göttingen, Seminar für Turkologie und Zentralasienkunde – Göttingen, ALMANYA)

 •  Prof. Dr. Mehmet IŞIKLI Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü

 •  Prof. Dr. Mehmet TEZCAN, Bursa Uludağ Üniversitesi Tarih Bölümü

 •  Prof. Dr. Murat KACIROĞLU Erzurum Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

 •  Prof. Dr. Murat KÜÇÜKUĞURLU Erzurum Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü

 •  Prof. Dr. Mustafa YILDIRIM Erzurum Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü

 •  Prof. Dr. Ogün COŞKUN Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü

 •  Prof. Dr. Sinan ÖZBEK, Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü

 •  Prof. Dr. Stefan GANDLER, Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Filosofía y Letras, Ciudad de México / Meksika

 •  Prof. Dr. Süleyman ÇİĞDEM Atatürk Üniversitesi Tarih Bölümü

 •  Prof. Dr. Süleyman EFENDİOĞLU Atatürk Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

 •  Prof. Dr. Uwe BLÄSING (Leiden University, Faculty of Humanities, Centre for Linguistics – Leiden, HOLLANDA)

 • Prof. Dr. Ünal KILIÇ Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatı Bölümü

 •  Prof. Dr. Yusuf ADIGÜZEL Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü

 •  Prof. Dr. Yusuf Ziya SÜMBÜLLÜ Erzurum Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

 • Doç. Dr. Aydın GÜVEN Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü

 • Doç.  Dr. Gökhan TUNÇ Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
 •  Doç. Dr. Halime ÇAVUŞOĞLU Erzurum Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

 •  Doç. Dr. Hamza KURTKAPAN Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü

 • Doç. Dr. Hasan Tahsin SÜMBÜLLÜ Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 •  Doç. Dr. Hüseyin AYDOĞDU Erzurum Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü

 •  Doç. Dr. Kemal BAKIR Erzurum Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü

 •  Doç. Dr. M.Akif GÖZİTOK Erzurum Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

 •  Doç. Dr. Meheddin İSPİR Erzurum Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

 •  Doç. Dr. Naim ÜRKMEZ Erzurum Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü

 •  Doç. Dr. Oğuzhan EKİNCİ/ Erzurum Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü

 • Doç. Dr. Ramazan KAYA Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü

 •  Doç. Dr. Serdar NERSE, Batman Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

 •  Doç. Dr. Uğur AKBULUT Erzurum Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü

 •  Doç. Dr. Uğur UZUNKAYA Erzurum Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

 •  Doç. Dr. Yasin TOPALOĞLU Atatürk Üniversitesi Tarih Bölümü

 • Doç. Dr. Zekerya AKKUŞ Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü

 •  Doçent Dr. Mehmet GÜNEŞ Marmara Üniversitesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

 •  Doçent Dr. Nilüfer İLHAN Yozgat Bozok Üniversitesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

 • Doç. Dr. Namık Tanfer ALTAŞ Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü

 •  Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ÇIRÇIR Erzurum Teknik Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

 •  Dr. Öğr. Üyesi Burçak SÖNMEZ Erzurum Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü

 •  Dr. Öğr. Üyesi Büşra ASLAN CEVHEROĞLU Erzurum Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü

 •  Dr. Öğr. Üyesi Emel ZORLUOĞLU Erzurum Teknik Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

 •  Dr. Öğr. Üyesi Ezgi KAŞDARMA Erzurum Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü

 •  Dr. Öğr. Üyesi Nesibe Ayşe SAĞLAM Felsefe Bölümü

 •  Dr. Öğr. Üyesi Serap BELLİ Erzurum Teknik Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

 •  Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Fatih GÜLOĞLU, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyoloji Bölümü


TOP